X

Priser i udlandet

Priser i udlandet

Vi har opdelt verden i zoner for at gøre det lettere for dig at finde din pris.
Se zoner

Priserne herunder er listepriser. Der gælder andre priser hvis du:
- Har Rejseklar Tale eller Rejseklar Data
- Benytter taletidskort

Priser

Norden

EU 

Europa

Øvrige verden1

Øvrige
verden2

Opkald til Danmark
Pr. min
5 kr.* 1,77 kr. 8 kr.* 12 kr.* 24 kr.*
Sms til Danmark
Pr. stk
2,50 kr. 0,55 kr. 2,50 kr. 2,50 kr. 2,50 kr.
Mms til Danmark
Pr. stk
7 kr.1 1,86 kr.2 7 kr.1 10 kr.1 10 kr.1
Data3
Pr. MB
20 kr. 1,86 kr.4 90 kr. 100 kr. 115 kr.

Norden

EU 

Europa

Øvrige verden1

Øvrige
verden2

Modtag opkald
fra Danmark
 
Pr. min

 3 kr.*
 
  0,46 kr.
 
4 kr.*
 
12 kr.*

24 kr.*
Modtag mms
fra Danmark

Pr. stk

 7 kr.
 
  1,19 kr.
 
7 kr.
 
10 kr.
 
10 kr.

* Med undtagelse af opkald foretaget i EU er opkaldsafgiften er 0,50 kr. pr. opkald foretaget til eller modtaget fra Danmark.

Hent regneark med detaljerede informationer om roamingoperatører (xls)


  1. Når du sender en mms i udlandet tillægges den nationale mms pris, der er gældende for dit abonnement.
  2. Prisen for afsendelse af mms i EU er 1,19 kr. + den nationale mms takst gældende for dit abonnement. Den samlede pris for afsendelse af mms fra EU til Danmark kan ikke overstige 1,86 kr. Hvis du har fri sms og mms inkluderet i dit abonnement, er prisen for afsendelse af mms fra EU til Danmark dermed 1,19 kr.
  3. Der afregnes pr. påbegyndt 50 kB.
  4. I EU afregnes pr. 1 kB. Surf billigere i Europa med Rejseklar Data

Alternative roamingudbydere:

Med EUs roamingforordning er det per 1. juli 2014 gjort muligt for vores kunder at anvende en alternativ roamingudbyder, således at kunder gratis og til enhver tid kan skifte til eller mellem alternative roamingudbydere. På nuværende tidspunkt er der dog ikke alternative roamingudbydere, som udbyder ydelser til TDCs kunder.  

Du kan løbende holde dig orienteret om status på ovenstående på denne side.

Hjalp denne artikel dig ikke? Prøv at stille spørgsmålet på TDC Forum!

Google+