X

Opsætning

Information om mobilstråling

Det som vi i daglig tale kalder mobilstråling, er det samme som radiobølger. Det betyder, at der sendes fra en mobilantenne (på en mast, tag el. lign.) til mobiltelefoner, nøjagtigt som der sendes fra tv-antenner til fjernsynsapparater. Faktisk sender mobilantenner med en styrke på 20-27 W, der ligger langt under tv-antenners styrke på 70.000 W.

Stråling fra mobiltelefoner

SAR-værdien (Specific energy Absorption Rate) angiver den sendeeffekt, som mobiltelefoners radiobølge-signaler påvirker kroppen med, og måles i Watt per kilogram (W/kg). I EU er SAR-grænseværdien 2,0 W/kg, men det betyder ikke, at mobiltelefonen altid sender med sin maksimale styrke. Hvis der er god dækning, dvs. en mobilantenne i nærheden, sender telefonen kun med en brøkdel af sin styrke.

TDC sælger kun mobiltelefoner, som ligger under grænseværdien. Ekspedienterne i TDC-butikkerne kan oplyse om, hvilken SAR-værdi den enkelte mobiltelefon har, og i Telefonmanualerne kan man se SAR-værdierne på de mobiltelefoner, vi sælger i butikkerne.

Stråling fra mobilantenner

Det forudsætter et veludbygget net af mobilantenner, hvis man skal kunne ringe fra sin mobiltelefon. I byerne er der som regel bedre dækning end på landet, hvor der er længere mellem mobilantennerne. Jo længere radiobølgerne skal række, des større sendestyrke kræver det at oprette forbindelse til en mobiltelefon.

Men uanset hvor lang afstand der er mellem en antenne og en mobiltelefon, ligger sendeeffekten langt under de danske og internationale grænseværdier. Der, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden generelt under 2 pct. af den fastsatte grænseværdi. Desværre findes der ikke et standardsvar for, hvor stor effekttæthed en mobilantennes radiobølger har på et givet sted. Effekttætheden varierer efter bl.a. afstanden til antennen, hvordan landskabet ser ud, og om glas, mure el. lign. dæmper signalet.

De ansvarlige for udlejning af bygning el. lign. til opsætning af mobilantenner kan bede enten mobiloperatørerne eller et uafhængigt firma om at foretage målinger.

Grænseværdier

Ved fastlæggelsen af grænseværdier for mobilstråling følger myndighederne ICNIRP's anvisninger. ICNIRP er en international arbejdsgruppe under verdenssundhedsorganisationen WHO, der består af videnskabsfolk, som alle er eksperter inden for radiobølgers virkning på mennesker. Arbejdsgruppen har vurderet, hvor kraftige radiobølger et menneske kan tåle og på den baggrund fastsat grænseværdier for, hvornår radiobølger er uskadelige for mennesker.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har iværksat et forskningsprogram, hvor deres hovedformål er at opnå mere viden om mobilstrålingens effekt på mennesker.

Relevante links


Fageksperter


Teleindustrien

Hjalp denne artikel dig ikke? Prøv at stille spørgsmålet på TDC Forum!

Emneord i denne artikel

Google+