X

Vejledninger

Bemærk:

For at øge sikkerheden på Scale, skærper TDC reglerne for brug af pinkode til Brugerstyringsportalen pr. 1. juli 2014. Læs mere.

Brugervejledninger til TDC Scale

Komplet sæt af brugervejledninger findes i Selvbetjening Erhverv under punktet ”Hjælp”.  Log ind i Selvbetjening for at se alle Scale-vejledninger

Funktionsvejledninger

Faktura

Telefoner

Læs mere om telefonernes funktioner

Udskriv labels til din LG telefon:

Andet udstyr

Danmarksbillede

Driftsinformation

Se om der er aktuelle driftsforstyrrelser på TDC's netværk og tjenester, der påvirker din telefoniløsning. Se driftsinformation